Vilka vi är

Vår ledstjärna är att sträva efter att bevara och återskapa det gröna, vilket just är betydelsen av orden Sempre Verde: Evigt Grön.


I praktiken betyder det att vi verkar för att bevara de utrotningshotade regnskogarna och främja återplantering främst i vår egen bergsregion – kort sagt att upprätthålla detta fuktiga mikroklimat i ett balanserat naturligt grönt, hälsosamt och överlevnadsmässigt skick. Detta arbete är speciellt viktigt i ett tropiskt klimat, då den heta solen och de häftiga regnen tillsammans med avskalad f d skogsmark är förödande både för klimat, mark och vattenresurser. Regionen är en viktig vattenproducent för flera kommuner runt om på den omkringliggande stäppen.

För att motverka effekterna av den lokala klimatuppvärmningen är träd- och skogsplantering i tropikerna en utav de viktigaste åtgärderna.

Vi som driver Sempre Verde Ecolodge (= ekologiskt härbärge eller gästhem) är en svensk-brasiliansk familj som sedan 1993 verkar i Gravatá, Pernambuco, nordöstra Brasilien. 1997 var vi initiativtagare till grundandet av kommunens första Miljöförening. Dess huvudsakliga verksamhet är medvetandegörning, att sprida miljökunskap och påverka politiska beslut, stimulera bönder att gå över till organisk odling, bistå dem med teknisk rådgivning och försäljning på ekologiska marknader.

Somos, em conjunto com amigos, fundadores de uma associação de meio ambiente , que desde 1997 atua na área de educação ambiental, oferece apoio técnico a pequenos produtores em horticultura orgânica e comercialização em feiras ecológicas, participa em Conselhos Municipais e realiza todo ano o evento Semana do Meio Ambiente.

Sempre Verde är samarbetspartner i ett litet projekt som involverar lantbrukarbarn, miljökunskap och hantverkslektioner med returmaterial. Vi strävar efter att följa riktlinjerna för internationella ecolodges, vilkas verksamheter uppfyller följande kriterier:

a. minimiserar den egna miljöpåverkan
b. bidrar till miljöskydd
c. bidrar till projekt i bygden
d. ökar interkulturell förståelse och kunskap för miljö och kultur
e. är pristillgänglig och öppen för alla.

Vi samarbetar med småbrukare som tar emot våra gäster i sina hem, serverar lunch, erbjuder bad i vattenfall, visar  sina odlingar, delar med sig av sina kunskaper…

FB Aplicações